วันอาทิตย์ ที่ 18 เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2561 เวลา 16:48:09 จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ 11522966 ครั้ง
** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ข่าวสารส่วนภูมิภาคที่ทันเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง **
ชลบุรี
ดูหนัง
ฟังเพลง
  แกรมมี่
บริการข้่อมูลด
  ตรวจผลสลากกินแบ่ง
  ตรวจผลสลากออมสิน
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เวปไซต์ น่าสนใจ
ดูทีวีออนไลน์
  หลากหลายช่อง (เลือก
หนังสือพิมพ์
  คมชัดลึก
  ข่่าวสด
  บ้านเมือง
  แนวหน้า
  ไทยโพสต
  ฐานเศรษฐกิจ
  ประชาชาต
  ข่าวย่อย
 

          ชลบุรี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากวันที่๑๒ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นับเป็นมหามงคลยิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกคนจะได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระเมตตาและทรงห่วงใยพสกนิกรเป็นล้นพ้น ดังนั้น จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย ภาคเช้า เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๘๖ รูป ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ จากนั้นเวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีลงนามถวายพระพร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ส่วนภาคค่ำ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกมะลิ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว
ปริญญา/ข่าว
*****************************
อบจ.จัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน
นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดโป่งตามุข ตำบลหนองหงส์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐น. เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะพูดคุยกับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นรวมทั้งประชาชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และนำมาแก้ไขปัญหาต่อไป
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการนำมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบความเดือนร้อน มอบไม้เท้าค้ำยันให้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว มอบแว่นตาให้แก่ผู้มีปัญหาทางสายตา มอบปุ๋ยอินทรีย์ พันธูปลาน้ำจืด พันธ์พืชผักสวนครัวให้แก่ประชาชน และจัดการประชุมกันระหว่างคณะผู้บริหารและสมาชิกสาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ในเขตอำเภอเมืองอีกด้วย
ปริญญา/ข่าว
***************************************
กษ. จัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดากรเชิงรุกออนไลน์ (Agri-map Online)
นายอโณทัย จูงใจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกแบบออนไลน์ เป็นการบูรณาการข้อมูลพื้นฐานเชิงแผนที่ด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น ขอบเขตการปกครองจากกระทรวงมหาดไทย โรงงานและแหล่งรับซื้อจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการด้านการเกษตรของประเทศให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย เพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ทำให้สามารกำหนดพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจให้เหมาะสมต่อไป
สำหรับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ในระบบAndroid ที่ช่วยเพื่อความสะดวกให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถเลือกปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนให้เหมาะสมตามขั้นคามเหมาะสมของดิน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลพร้อมติดตามการเปลี่ยนแผลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมการนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ การเพราะปลูก ผลผลิตด้านการเกษตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และคาดการณ์ในอนาคต สามารถใช้งานได้จากทุกที่ ทุกเวลา อีกด้วย
ปริญญา/ข่าว
**********************************
กษ. จัดโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า ตัว “Q”
นายอโณทัย จูงใจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผลักดันให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยส่งเสริมการผลิตตั้งแต่ฟาร์มให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามระบบการผลิตเกษตรที่ดีและเหมาะสมหรือที่รู้จักกันในชื่อ GAP ซึ่งจะมีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง เหมาะสม และจำกัดตามหลักวิชาการ โดยมีการให้สัญลักษณ์ Q เพื่อรับรองมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
สำหรับที่ผ่านมามีการวางจำหน่ายสินค้า Q ในแหล่งจำหน่ายต่างๆ เช่น ตลาดขายส่ง หรือโมเดิร์นเทรด และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมอบป้าย Q แหล่งจำหน่ายสินค้า Q ไปแล้ว จำนวน 526 แห่งทั่วประเทศ บางร้านมีสาขาหลายแห่ง รวมแล้วกว่า ๙๑๓ แห่ง มีผู้บริโภคสามารแวะเข้าไป อิ่มอร่อย อย่างมีคุณภาพได้ทั่วประเทศ โดยค้นหาสถานที่ตั้ง ผ่านเว็บไซต์ www.qrestaurant.acfs.go.th
Q Restaurant
www.qrestaurant.acfs.go.th
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัด ...
นอกจากนี้ ร้านอาหารยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางจำหน่ายสินค้า Q เพื่อเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารภายในร้านและเพื่อให้ผู้บริโภคจำนวนมากที่มากที่อาจไม่มั่นใจว่าร้านอาหารที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักว่ามีรสชาติอร่อยนั้น มีร้านใดบ้างที่ใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของจังหวัดที่ใช้วัตถุดิบจากสินค้า Q ที่มีความปลอดภัยตามระบบการผลิต GAP ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตที่รับรองตนเองว่าผลผลิตปลอดภัยเข้าสู่ร้านอาหาร และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากขึ้น และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัย และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยมากขึ้น
ปริญญา/ข่าว
******************************
พาณิชย์ชลบุรี จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ด้านแผรนไซส
นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนหรือผู้ซื้อแฟรนไซส์ “BE OWN BOSS” ลงทุนแฟรนไซส์อย่างไรให้สำเร็จ ในส่วนภูมิภาคจัดขึ้น จำนวน 6 ครั้ง เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อหรือลงทุนในระบบแฟรนไซส์ได้อย่างเหมาะสม
สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้จัดสัมมนาในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายสิทธิชัย ทรงอธิกมาศ อาจารย์วิชาบริหารจัดการแฟรนไซส์ วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ อะไรคือธุรกิจแฟรนไซส์ การพัฒนาระบบแฟรนไซส์ในปัจจุบัน ขั้นตอนการเลือกลงทุนในระบแฟรนไซส์ โครงการสร้างระบบแฟรนไซส์ ข้อดี – ข้อเสียระบบแฟรนไซส์ ข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบแฟรนไซส์ การพัฒนาระบบแฟรนไซส์ การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไซส์ และข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในระบบแฟรนไซส์
ส่วนในช่วยบ่ายเป็นการสัมมนาในหัวข้อเริ่มต้นชีวิตการทำงานเพื่อพื้นฐานการเงินที่แข็งแรง โดยได้รับเกียรติจากนายวีระกิตติ์ เจริญวิหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และกระบวนกาโรธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการสายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ด้วยตนเองที่ http:bit.ly/2t9iUfm หรือ ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ – ๒๗๔๒๗๙ หรืออีเมล์ cb_ops@moc.go.th
ปริญญา/ข่าว
***************************************

สาธารณสุข ชลบุรี จัดทำแผนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ ๑๕๖๐
นายแพทย์ วิชัย ธนาโสภณ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เปิดเผยว่า มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จัดทำแผนปฏิบัติการและคำสั่งในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดชลบุรี เพื่อให้บริการทางการแพทย์กับประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร
สำหรับในเดือนสิงหาคมนี้ ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่วัดแก้วศิลาราม หมู่๕ บ้านหนองขวาง ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป นำโดยนายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการแพทย์แผนไทย โรคทางช่องปาก บริการทันตกรรม ตลอดจนการให้ความรู้ในการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน การมอบยาตำราหลวงแก่ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไม่ต้องเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลอำเภอ หรือจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลสระสี่เหลี่ยม และตำบลใกล้เคียง มารับบริการ ดังกล่าว ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ น. เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
ปริญญา/ข่าว
****************************************
โรงเรียนกำเนิดวิทย์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.% ปีการศึกษา ๒๕๖๑
นายธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. ผู้สนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงานของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ มีเป้าหมายและปณิธานงานแน่วแน่ว่า จะให้โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาประเทศ โดยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนากำลังคนระดับสูงของประเทศ ที่สามารถทำงานวิจัย ร่วมกับและแข่งขันกับนานาชาติได้ สามารถสร้างองค์ความรู้ ประดิษฐ์คิดค้น และพัฒนานวัฒกรรมต่างๆ ให้กับสังคมไทยและประเทศชาติสร้างมูลค่าเพื่อให้กับผลิตภัณฑ์ไทย ลดการพึ่งพาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากต่างชาติ
กลุ่ม ปตท. และมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ ได้ดำเนินการโครงการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ขึ้น ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า "โรงเรียนกำเนิดวิทย์” อันหมายถึง "โรงเรียนที่เป็นแหล่งเรียนรู้” เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติ และให้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน
มูลนิธิฯได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ www.kvis.as.th ซึ่งดำเนินการสอบรอบแรก ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และประกาศผลสอบรอบแรก ๓๐๐ คน ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ พร้อมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบรอบสองทางเว็บไซต์ www.kvis.as.th
ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนกำเนินวิทย์ จำนวน ๗๒ คน ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kvis.as.th หรือสอบถามที่อีเมล์ admission@kvis.ac.th หรือโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๓ – ๐๑๓๘๘๘
ปริญญา/ข่าว
*********************************
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศกำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมง ที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๙
นายบัญชา สุขแก้ว ประมงจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศกำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมง ที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง นั้น จังหวัดชลบุรีได้จัดการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบให้กำหนดเขตทะเลชายฝั่งจังหวัดชลบุรี มีพื้นที่นับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปสามไมล์ทะเล และเขตพื้นที่นับจากแนวชายฝั่งทะเลรอบเกาะมีระยะห่างจากเกาะสามพันเมตร โดยจังหวัดชลบุรี ได้เสนอกรมประมงพิจารณาเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวง และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้เป็นกฎมายตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ซึ่งได้กำหนดให้จังหวัดชลบุรี มีเขตทะเลชายฝั่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมประมงประจำจังหวัด ดังต่อไปนี้ ระยะสามไมล์ทะเล (๕,๕๐๐ เมตร) นับจากแนวชายฝั่งทะเลที่น้ำทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายฝั่งและระยะหนึ่งจุดหกไมล์ทะเล (๓,๐๐๐ เมตร) นับจากแนวชายฝั่งทะเลที่น้ำทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายเกาะ
โดยใช้เขตทะเลชายฝั่งจะห้ามเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ ๑๐ ตันกรอสขึ้นไปทำการประมงและห้ามเครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมง ได้แก่ อวนลากทุกชนิดที่ใช้ประกอบเรือยนต์ อวนล้อมจับที่มีสายมานทุกชนิด อวนติดตาที่มีความลึกมากกว่า ๓๐๐ ช่องตา ลอบปูพับได้ที่มีขนาดช่องตาอวนโดยรอบเล็กกว่า ๒.๕ นิ้ว ลอบหมึกสายที่ใช้ทำการประมงต่อครั้งต่อเรือประมง ๑ ลำมากกว่า ๒,๐๐๐ ลูก อวนครอบ อวนซ้อนหรืออวนยกหมึก ที่ใช้ประกอบเครื่องปั่นไฟ อวนครอบ อวนช้อนหรืออวนยกปลากะตักที่ใช้ประกอบเครื่องปั่นไฟ และคราดหอยลายที่ใช้ประกอบเรือยนต์ เป็นต้น
ปริญญา/ข่าว
*****************************
กรมทางหลวง จัดโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง
กรมทางหลวง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 115,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง ในหัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่๒ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงกาข่ายทางหลวง และเปิดโอกาสให้ร่วมสะท้อนมุมมองภายใต้แนวคิด การพัฒนาโครงการข่ายทางหลวงทั่วประเทศ ที่ขับเคลื่อนสังคมไทยในมิติต่างๆ เช่น การขนส่ง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว โดยส่งผลงานเข้าประกวดได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พร้อมประกาศผลการตัดสินในเดือนมกราคม ๒๕๖๑
ผู้ที่สนใจสามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง ๒/๔๖๘ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ (ในเวลาราชการ) ๐๒ – ๓๕๔๖๖๖๘ ต่อ ๒๖๐๑๐ หรือสายด่วนกรมทางหลวง ๑๕๘๖ โทรฟรีตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ปริญญา/ข่าว
******************************
ขนส่งชลบุรี เตือนประชาชนเลือกใช้บริการรถแท็กซี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
นายมโนท ชาญวัฒนศิลป์ ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันปรากฏว่ามีผู้ให้บริการรถรับส่งผู้โดยสารในลักษณะรถแท็กซี่ผ่าน Application ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) เช่น Uber Grab Car เป็นจำนวนมาก ซึ่งการกระทำดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลกระทบและความเดือดร้อนต่อการประกอบกิจการรถ Taxi อันชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งยังถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ นอกจากนี้ในการใช้รถดังกล่าวส่วนใหญ่ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ไม่เคยผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ไม่เข้าสู่ระบบทะเบียนของศูนย์ประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก ตลอดจนไม่ใช้มาตรค่าโดยสารตามที่ทางราชการกำหนด ฉะนั้น หากมีการเอารัดเอาเปรียบผู้โดยสารหรือหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ประชาชนอาจไม่ได้รับการคุ้มครองขาดกฎหมายและกรณีเกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น ภาครัฐอาจจะไม่สามารถติดตามรถหรือคนขับรถมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้
หากสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ตรวจพบว่ามีผู้ใดนำรถมาให้บริการในลักษณะดังกล่าวข้างต้น จะพิจารณาดำเนินการลงโทษในสถานหนักเด็ดขาด อันได้แก่ เปรียบเทียบปรับฐานใช้รถผิดประเภท ในอัตราสูงสุด ๒,๐๐๐ บาท เปรียบเทียบปรับฐานไม่ใช้ มาตรค่าโดยสารตามที่ทางราชการกำหนด ในอัตราสูงสุด ๑,๐๐๐ บาท และเปรียบเทียบปรับฐานไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะในอัตราสูงสุด ๑,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อถ้อยคำหรือข้อความใดๆ ซึ่งเชิญชวนให้ไปใช้บริการ Taxi Uber หรือ Grab Car เพราะอัตราค่าโดยสารค่อนข้างสูง เนื่องจากการคำนวณค่าโดยสารมีการแฝงค่าใช้จ่ายต่อระยะทางและเวลา และอาจจะไม่ได้รับความสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินอีกด้วย ถ้าประสงค์จะใช้บริการรถยนต์ในการเดินทางขอให้เลือกใช้บริการรถ Taxi หรือรถโดยสารสาธารณะที่ชอบด้วยกฎหมาย หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ สายด่วน ๑๕๘๔ ตอลด ๒๔ ชั่วโมง
กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี จะได้พัฒนายกระดับมาตรฐานรถแท็กซี่เพื่อสร้างความเชื่อมั่น มั่นใจความปลอดภัย โดยดำเนินโครงการ TAXI OK ที่มีการติดตั้ง GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับรถ กล้อง CCTV ปุ่มฉุกเฉิน (ส่งข้อมูล Ontine มาที่ศูนย์ GPS ทันที) มีระบบแจ้งเตือนการใช้ความเร็ว รวมถึงจัดทำระบบเรียกใช้บริการผ่าน Application ทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงการให้บริการ เพิ่มความสะดวก ป้องกันปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสาร การไม่เปิดมิเตอร์ ติดตามพฤติกรรมตลอดการให้บริการเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้นอีกด้วย
ปริญญา/ข่าว
********************************************
วิทยาลัยสุโขทัย เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ.
นายบำรุง เนียมนาค ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ได้รับรายงานจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ใน ๒ แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชาการบูรณราการการสื่อสาร และแขนงวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป อย่างกว้างขวาง และจัดหลักสูรให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนที่มีความหลากหลายที่สำเร็จการศึกษาในดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา โดยมุ่งเน้นการนำความรู้ทางทฤษฏีนิเทศศาสตร์และศาสตร์แขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะของการบูรณาการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน การพัฒนาประเทศ และการแก้ไขปัญหาสังคมทุกดับต่อไป
ผู้สนใจที่การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ – ๕๐๔๘๔๐๐
ปริญญา/ข่าว
*********************************
พม. ประกาศสืบหาบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลชลบุรี ซึ่งได้รับผู้ป่วยเป็นเด็กหญิงไม่ทราบชื่อ – นามสกุล HN๖๐๐๒๙๕๙๐ โดยเด็กถูกทิ้งบริเวณข้างถังขยะในซอยศาลเจ้าพ่อยาม หมู่ที่๒ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีพลเมืองดีพบเห็นในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น. ห่อด้วยผ้าขนหนูสายการ์ตูนคิตตี้ชมพู ไม่มีเอกสารแสดงตนของผู้ป่วยและถูกนำส่งโรงพยาบาลชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ แรกรับแพทย์ประเมินอายุประมาณ ๗ วัน น้ำหนัก ๓,๓๒๐ กรัม รู้สึกตัวดีสุขภาพแข็งแรง ปัจจุบันผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย ชั้น๓ อาคารเฉลิมพรเกียรติ ๘๐ พรรษา แพทย์ลงความเห็นว่าสามารถจำหน่ายผู้ป่วยได้แต่เนื่องจากไม่สามารถติดตามญาติ ของเด็กได้
ดังนั้น เพื่อเป็นการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กดังกล่าว ได้เป็นไปด้วยความเหมาะสมหากผู้ในรู้จักญาติของเด็ก โปรดนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ไปติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ – ๒๗๗๘๗๗ ต่อ ๒๕ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการด่วน
ปริญญา/ข่าว

 

หนังสือพิมพ์ อีเล็กทรอนิก ชลบุรีนิวส์.คอม www.chonburinews.com
เลขที่ 18/8 หมู่ 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
E-Mail : voonvaytv9@hotmail.com, voonvaytv9@gmail.com โทร. 086 - 8153232 , ( 038 ) 772887 แฟกซ์ ( 038 ) 327975
Webmaster by mernsai@gmail.com Tel 088 - 2200219 All site contents copyright © 2008