วันพฤหัสบดี ที่ 05 เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2562 เวลา 21:28:54 จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ 12870021 ครั้ง
** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ข่าวสารส่วนภูมิภาคที่ทันเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง **
ชลบุรี
ดูหนัง
ฟังเพลง
  แกรมมี่
บริการข้่อมูลด
  ตรวจผลสลากกินแบ่ง
  ตรวจผลสลากออมสิน
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เวปไซต์ น่าสนใจ
ดูทีวีออนไลน์
  หลากหลายช่อง (เลือก
หนังสือพิมพ์
  คมชัดลึก
  ข่่าวสด
  บ้านเมือง
  แนวหน้า
  ไทยโพสต
  ฐานเศรษฐกิจ
  ประชาชาต
  ข่าวย่อย
 

          สหกรณ์ออมทรัพย์กองเรือมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกว่า2ล้านบาท

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.60 พลเรือตรี เบญญา บุญส่ง ผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการในฐานะ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ มาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึกกองเรือยุทธการ จำกัด ประจำปี 2560 ณ หอประชุมกองการฝึกกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะนายทหาร ข้าราชการ ผู้ปกครอง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ตลอดจน นักเรียนผู้เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 1,077 คน ร่วมให้การต้อนรับ ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึกกองเรือยุทธการ จำกัด ประจำปี 2560 ได้มีมติให้สหกรณ์มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560 ในวงเงิน 2,253,000 บาท(สองล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาของบุตรสมาชิกฯ
สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึกกองเรือยุทธการ จำกัดได้ก่อตั้งมาจนถึงบัดนี้ เป็นเวลา34 ปีเศษมีสมาชิกนับถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 13,030 คน มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 7,360 ล้านบาทเศษ จึงนับได้ว่าสหกรณ์มีความเจิญเติบโตและมีความมั่นคง ได้ช่วยเหลือสมาชิกทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดมาซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักการสหกรณ์ การมอบทุนในครั้งนี้ สหกรณ์ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการขอรับทุนและประกาศให้สมาชิกทราบล่วงหน้า สำหรับการจัดสรรทุนที่จะมอบ ได้แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ทุนส่งเสริมการศึกษาและทุนประเภทเรียนดี โดยทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา จำนวน 726 คน ประเภทเรียนดี จำนวน 351 คน จำนวน 1,077 คน ดังนี้ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษาระดับอนุบาล จำนวน 109 ทุน ทุนละ 1,500 บาท ประถมศึกษา จำนวน 291 ทุน ทุนละ 1,500 บาท มัธยมศึกษา จำนวน 209 ทุน ทุนละ 2,000 บาท อุดมศึกษา จำนวน 117ทุน ทุนละ 2,500 บาท ประเภททุนเรียนดี ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 279 ทุน ทุนละ 2,500 บาท อาชีวศึกษา(ปวช.)จำนวน7ทุน ทุนละ 2,500 บาท อาชีวศึกษา(ปวส.)จำนวน9ทุน ทุนละ 3,500 บาทและระดับอุดมศึกษาจำนวน 56 ทุน ทุนละ 3,500 บาท โดยทุนการศึกษาส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสหประกันชีวิต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรวมทั้งธนาคารกรุงไทย
พลเรือตรี เบญญา บุญส่ง กล่าว่า การมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนของบุตรสมาชิกสหกรณ์ ทุนการศึกษาที่ได้รับในวันนี้ขอให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาให้มากที่สุด และขอให้บุตรหลานทุกคนพึงระลึกอยู่เสมอว่าการศึกษานั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล / อ.สัตหีบ

 

หนังสือพิมพ์ อีเล็กทรอนิก ชลบุรีนิวส์.คอม www.chonburinews.com
เลขที่ 18/8 หมู่ 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
E-Mail : voonvaytv9@hotmail.com, voonvaytv9@gmail.com โทร. 086 - 8153232 , ( 038 ) 772887 แฟกซ์ ( 038 ) 327975
Webmaster by mernsai@gmail.com Tel 088 - 2200219 All site contents copyright © 2008