วันพุธ ที่ 17 เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2561 เวลา 12:39:23 จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ 11921020 ครั้ง
** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ข่าวสารส่วนภูมิภาคที่ทันเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง **
ชลบุรี
ดูหนัง
ฟังเพลง
  แกรมมี่
บริการข้่อมูลด
  ตรวจผลสลากกินแบ่ง
  ตรวจผลสลากออมสิน
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เวปไซต์ น่าสนใจ
ดูทีวีออนไลน์
  หลากหลายช่อง (เลือก
หนังสือพิมพ์
  คมชัดลึก
  ข่่าวสด
  บ้านเมือง
  แนวหน้า
  ไทยโพสต
  ฐานเศรษฐกิจ
  ประชาชาต
  ข่าวย่อย
 

          ท่าเรือแหลมฉบัง เปิดเวทีประชาพิจารณ์ โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60 ที่โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จ.ชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ในโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดสำหรับการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนสถาบันการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
สำหรับการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ในครั้งที่ 3 นี้ ได้มีการนำเสนอสาระสำคัญของแผนการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 ซึ่งจะพัฒนาพื้นที่ท่าเรือรวม 1,600 ไร่ ความยาวท่าเรือ 4,500 เมตร มีท่าเทียบเรือขนส่งรถยนต์ 1 ท่า ท่าเทียบเรือชายฝั่ง 1 ท่า และท่าเทียบเรือตู้สินค้า 4 ท่า ซึ่งจะสามารถรองรับปริมาณเรือและตู้สินค้าได้สูงถึง 18 ล้าน TEU/ปี ถือเป็นการดำเนินการสนองนโยบายรัฐบาลตามแผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี ที่ตองการสร้างศักยภาพในภูมิภาคตะวันออกของไทยให้เข้มแข็งในเวทีอาเซียน ถือเป็นแผนเร่งด่วนที่รัฐบาลผลักดันให้ท่าเทียบ เรือแหลมฉบังเป็นประตูสู่การค้าไปยังประเทศเมียนมา กัมพูชา เวียดนามและลาวต่อไป
อย่างไรก็ดีที่ผ่านมา โดยมีการศึกษาและนำเสนอมาตรการป้องกัน เพื่อลดผลกระทบ โดยได้ศึกษาใน 3 ระยะคือ ระยะก่อนการก่อสร้าง ระยะการก่อสร้างและระยะดำเนินการ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการกัดเซาะและการทับถมของตะกอนชายฝั่ง ด้านคมนาคมขนส่งทางน้ำและทางบก ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย และด้านการจัดการกากของเสีย ซึ่งแต่ละด้านได้มีการวงมาตรการจัดการมาอย่างต่อเนื่องแทบทุกมิติ ในวันนี้เป็นการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบอย่างองค์รวมครั้งสุดท้าย ก่อนจะนำไปสรุปเพื่อดำเนินการต่อไป
ด้าน ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าสำหรับความคืบหน้าของการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังในระยะที่ 3 นั้น แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 แนวทาง คือ การสำรวจทางวิศวกรรม และการทำประชาพิจารณ์เพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งตามกฎหมายระบุให้มีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากภาคสังคม 3 ครั้ง โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งจากนี้จะทำการรวบรวมข้อเสนอ ข้อห่วงใย และคำชี้แนะไปทำการปรับแก้ร่างดังกล่าว จากนั้นจึงจะนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม หรือ สผ.เพื่อพิจารณาความเห็นชอบ ซึ่งโชคดีที่โครง การนี้ถือเป็นนโยบายรัฐ และในแผนของ EEC จึงมีกำหนดระยะเวลาของการพิจารณาไว้ให้แล้วเสร็จภาย ใน 8 เดือนหลังจากส่งร่างซึ่งคาดว่าจะเป็นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยหลังจากผ่านการพิจารณาแล้วก็จะเร่งดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการ ซึ่งคาดว่าคงจะสามารถเริ่มได้ในช่วงเดือนมกราคมปี 2562 ในงบประมาณการก่อสร้างกว่า 50,000 ล้านบาท ซึ่งเรื่องของงบประมาณนี้อาจจะมาในรูปของการใช้เงินของการท่าเรือเอง การจำหน่ายพันธบัตรให้กู้หรือกู้หนี้สาธารณะ โดยหากเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ก็คาดว่าโครงการท่าเรือระยะที่ 3 นี้จะแล้วเสร็จในปี 2567-68
ร.ต.ต.มนตรี กล่าวต่อไปว่าปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังรองรับตู้สินค้าได้กว่า 10.8 ล้าน BTU ต่อปี แต่ขณะนี้มีการใช้งานอยู่ที่ 7 ล้าน BTU ต่อปี แต่มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยปีละ 5 แสนตู้ BTU ซึ่งในช่วง 5-6 ปีหน้าหากการก่อสร้างระยะที่ 3 แล้วเสร็จก็จะสามารถรองรับปริมาณตู้เพิ่มเติมได้อีก 7 ล้าน BTU ต่อปี หลังจากที่พื้นที่เก่าเต็มในช่วงเวลาที่เหมาะสมพอดี ซึ่งจะส่งผลให้ภาพรวมของเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างแน่นอน....

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล / อ.บางละมุง

 

หนังสือพิมพ์ อีเล็กทรอนิก ชลบุรีนิวส์.คอม www.chonburinews.com
เลขที่ 18/8 หมู่ 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
E-Mail : voonvaytv9@hotmail.com, voonvaytv9@gmail.com โทร. 086 - 8153232 , ( 038 ) 772887 แฟกซ์ ( 038 ) 327975
Webmaster by mernsai@gmail.com Tel 088 - 2200219 All site contents copyright © 2008