วันจันทร์ ที่ 21 เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2562 เวลา 03:20:38 จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ 12135527 ครั้ง
** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ข่าวสารส่วนภูมิภาคที่ทันเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง **
ชลบุรี
ดูหนัง
ฟังเพลง
  แกรมมี่
บริการข้่อมูลด
  ตรวจผลสลากกินแบ่ง
  ตรวจผลสลากออมสิน
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เวปไซต์ น่าสนใจ
ดูทีวีออนไลน์
  หลากหลายช่อง (เลือก
หนังสือพิมพ์
  คมชัดลึก
  ข่่าวสด
  บ้านเมือง
  แนวหน้า
  ไทยโพสต
  ฐานเศรษฐกิจ
  ประชาชาต
  ข่าวย่อย
 

          ชลบุรี ฉลองงานวันเด็กแห่งชาติอย่างยิ่งใหญ่

นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากประเทศไทยได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำทุกปี ตามคำเชิญชวนขององค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๙๗ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน และมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็กและเยาวชน รู้จักวิธีเลี้ยงเด็กให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ให้รู้สำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน จึงมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๐ มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถ การเรียนรู้เพื่อประสบการณ์ที่ดี มีคุณค่าต่อการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีชีวิตท่ามกลางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี เปี่ยมด้วยความรัก ความสามัคคี มีความรู้ ความเข้าใจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ตั้งแต่วัยเยาว์ และส่งเสริมให้ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญ และเอาใจใส่ต่อเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น และในแต่ละปี นายกรัฐมนตรี จะให้คำขวัญเพื่อเป็นแรงบรรดาใจให้กับเด็กๆ ซึ่งในปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้คำขวัญว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

สำหรับจังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชลบุรี กำหนดจักงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามหน้าทีว่าการอำเภอเมืองชลบุรี โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงบนเวที การแสดงดนตรี การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย การส่งเสริมการอ่าน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การทายโจ๊ก การยิงหนังสติ๊ก การแสดงร่มบิน การแข่งขันทักษะต่างๆ เป็นต้น

ขอเชิญเด็กๆ ร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว ฟรีตลอดงาน

ปริญญา/ข่าว

***********************************************

ชลบุรี เปิดตลาดประชารัฐต้องชม

นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเปิดตลาดประชารัฐทั้ง ๙ ประเภท ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เพื่อขับเคลื่อนให้มีการเปิดตลาดประชารัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งดำเนินการจัดงานตลาดประชารัฐตามช่วงวันเวลาและสถานที่ตามความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของโครงการตลอาดประชารัฐอีกด้วย

สำหรับจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดเปิดงานตลาดประชารัฐต้องชม จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ เปิดตลาดประชารัฐต้องชม โดยใช้ตลาดชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ และเปิดตลาดประชารัฐต้องชม โดยใช้ตลาดน้ำ ๔ ภาค (พัทยา) ตำบลหนองหรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑

จังหวัดชลบุรี ขอเชิญพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมงานตามวันและเวลาดังกล่าว

ปริญญา/ข่าว

************************************

กฟผ. เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่1

นายบำรุง เนียมนาค ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ มอบหมายให้ดำเนินงานโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (Floating Storage and Pegasification Unit:FSRU) พื้นที่อ่าวไทยตอนบน เพื่อจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่โรงไฟฟ้าพระนครได้ และโรงงานไฟฟ้าพระนครเหนือโดยมอบหมายให้บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินงานดังกล่าวจำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑.โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU) พื้นที่อ่าวไทยตอนบน ๒.โครงการท่าเทียบเรือ FSRU และ ๓.โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก FSRU ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครได้

ในการนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อการพัฒนาโครงการ ตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ในวันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น๓ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

การไฟฟ้าแห่งประเทศไทยของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสียร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นตามวันและเวลาดังกล่าว

ปริญญา/ข่าว

**************************************

ขนส่งชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

นายกนิษฐฐ์ เจียมรุจีกุล ขนส่งจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดเปิดรับใบสมัคร และยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเอง

ผู้สมัครสอบต้องจบการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า โดยผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี หรือทางเว็บไซต์ htt://chonburi.dlt.go.th .ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ฝ่ายงานบริหารทั่วไป โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ – ๒๗๕๒๐๐ – ๑

ปริญญา/ข่าว

******************************************

ชลบุรี เตรียมพร้อมป้องกันอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่องเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ในช่วงปลายเดือนธันวาคม ถึงต้นเดือนมกราคมของทุกปี เป็นช่วงที่มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้น มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้โดยง่าย ประกอบกับในห้วงเวลาดังกล่าว มีการสัญจรตามเส้นทางคมนาคมอย่างคับคั่ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติภัยจากการสัญจรทั้งทางบก และทางน้ำ สร้างความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนได้

จังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ทราบถึงบทลงโทษของการจุดและปล่อย หรือกระทำการใดๆ เพื่อให้พลุ บั้งไฟ โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอแห่งท้องที่

แจ้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ที่จัดงานและมีการแสดงโดยใช้เทคนิคพิเศษ (Special Effect) โดยเฉพาะวันส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ ให้เตรียมการป้องกันและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากอัคคีภัย และประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวที่โดยสารเรือโดยสาร และเรือเหมาลำ สวมเสื้อชูชีพทุกคนก่อนออกเรืออีกด้วย

ปริญญา/ข่าว

*********************************************

กปภ.ชลบุรี นำร่อง กปภ.สาขา Digital สะดวก ง่าย รวดเร็ว

การประหาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) นำร่อง กปภ.สาขาดิจิทัล สะดวก ง่าย และรวดเร็ว ยื่นคำขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์ ตรวจสอบ ชำระค่าน้ำประปา และติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผ่านแอพพลิเคชั่น

นายสมเกียรติ บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ๓ รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนได้มีการพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการมากขึ้น เพื่อสอดคล้องกับการให้บริการที่ประทับใจ ทันใจ และทันสมัยแต่ผู้รับบริการ ซึ่ง กปภ.ชลบุรี เป็นหน่วยงานให้บริการน้ำประปา รอบอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ที่ได้ขยายการติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้ใช้น้ำ รอรับกับเทคโนโลยีความก้าวหน้า และความต้องการของผู้ใช้น้ำ โดยได้พัฒนาระบบการบริการให้เป็น กปภ.สาขาดิจิทัล ซึ่งสามารถยื่นคำขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์ตรวจสอบ ชำระค่าน้ำประปา และติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งสะดวก ง่าย และรวดเร็ว ก่อเกิดประโยชน์กับประชาชน และผู้ใช้น้ำอย่างที่สุด โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

การยื่นขอติดตั้งอประปา ผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ www.pwa.co.th

การตรวจสอบค่าน้ำประปา ชำระค่าน้ำประปา ผ่านแอพพลิเคชั่น PWA Digital Bill ลงทะเบียนที่ http://pwa.mywallet.co

การติดตามข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น PWA Digital Bill หรือเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือPage Facebook : pwa.chonburi ๑๖๘ หรือLine ID : pea.chonburi

นายสมเกียรติ บุญจันทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประปาส่วนภูมิภาค ได้เปิดบริการ กปภ.สาขาดิจิทัล ในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ๓ จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง ซึ่งประกอบด้วย กปภ.สาขาชลบุรี มีเมืองพัทยา อำเภอบ้านบึง อำเภอพนัสนิคม และอำเภอศรีราชา แหลมฉบัง ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มีอำเภอบางปะกง อำเภอบางคล้า อำเภอพนมสารคาม และจังหวัดระยอง มีอำเภอบ้านฉาง และปากน้ำประแสร์ ทั้งนี้ กปภ. มีแผนดำเนินงานมุ่งเน้นให้ กปภ. สาขาดิจิทัล ทุกสาขาทั่งประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองรับนโยบายภาครัฐเข้าสู่ Thailand 4.0 ด้วย

ปริญญา/ข่าว

****************************************

ปปง. เตือนประชาชนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงผู้เสียหาย

นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปิดเผยว่า เนื่องจากในขณะนี้ได้มีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ เจ้าหน้าที่ศาล โทรศัพท์ไปหลอลวงผู้เสียหาย โดยกลุ่มมิจฉาชีพมักจะอ้างว่าผู้เสียหายมีเงินในบัญชีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หากต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ต้องโอนเงินมาให้สำนักงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตรวจสอบ ทำให้เหยื่อตกใจกลัวจนหลงเชื่อและโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพจนต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก

เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดังกล่าว ขอให้ประชาชนอย่างหลงเชื่อเมื่อได้รับโทรศัพท์จากลุ่มมิจฉาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถูกข่มขู่ว่าหากไม่ดำเนินการตามที่แนะนำจะเกิดความไม่ปลอดภัย หรือการห้ามผู้เสียหายติดต่อกับบุคคลใกล้ชิดหรือห้ามบอกเรื่องนี้กับใคร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอเรียนว่าไม่มีหน่วยงานรัฐใดโทรศัพท์ไปหาประชาชนเพื่อให้โอนเงินพิสูจน์ความบริสุทธิ์ หากมีกรณีสงสัยขอให้รับสอบถามเจ้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือติดต่อมายังศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สายด่วน ๑๗๑๐

ปริญญา/ข่าว

*******************************

องค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นางปานทิพย์ อุ่นจิตติ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษาเขตชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ ผู้สำเร็จวิชาทหาร ปี ๓ – ๕ และบุคคลทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง ๑๘ – ๕๕ ปี เข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นจำนวนมาก เพื่อปฏิบัติงานในส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยมีอัตราค่าจ้าง รายวัน ซึ่งปฏิบัติงาน ๘ ชั่วโมงได้รับเงิน ๓๑๐ บาทต่อวัน และ ๑๒ ชั่วโมงได้รับเงิน ๔๖๐ บาทต่อวัน และในขณะอบรมมีที่พักให้ฟรี ส่วนทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอประจำการ จะได้รับค่าอาหารระหว่างฝึกอบรมวันละ ๗๕ บาท มีกองทุนสวัสดิการดูแล หากปฏิบัติงานกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือกรณีเสียชีวิต มีประกันภัยกลุ่มวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้ในสนใจสอบถามรายละเอียด และสมัครได้ที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี ถนนสุขุมวิท ตำบลลางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ – ๒๘๓๖๓๐ หรือที่โรงเรียนรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เลขที่ ๒๙/๕๑๑ ซอยรามอินทรา ๒๕ ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ – ๕๑๑๐๗๒๘ - ๙ ต่อ ๑๑๐๙

ปริญญา/ข่าว

********************************

กรมควบคุมมลพิษ เตรียมพร้อมอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายเพื่อรองรับ EEC

นายบำรุง เนียมนาค ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ที่ผ่านมาส่งเผลให้มีการลงทุน และการขยายอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ ๓ จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมต้นน้ำที่สำคัญของประเทศ อันได้แก่ กระบวนการกลั่นแยกน้ำมัน การแยกก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และการผลิตสารเคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยมีนิคมอุตสาหกรรมจำนวน ๓๒ แห่ง และจำนวนโรงงานมากกว่า ๘,๕๐๐ แห่ง โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี มีนิคมอุตสาหกรรมจำนวน ๑๕ แห่ง เขตประกอบอุตสาหกรรม ๒ แห่ง และเป็นทั้งโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ แห่ง และจังหวัดฉะเชิงเทรา มีนิคมอุตสาหกรรม จำนวน ๕ แห่ง เขตประกอบอุตสาหกรรม ๒ แห่ง และเป็นที่ตั้ง.โรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เข้าข่ายโรงงานที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีความเสียงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่สิ่งแวดล้อม จากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวได้พบประเด็นปัญหาอุบัติภัยจากสารเคมีขึ้นในทนที่อย่างต่อเนื่องดังที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อสารมวลชน

สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กรมควบคุมมลพิษ โดยศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้ขยายผลการอบรมให้ครอบคลุมพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสื่อสารมวลชนในพื้นที่ ให้สามารถประเมินสถานการณ์ความรุนแรงและผลกระทบจากอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย รวมทั้งการสื่อสารความเสี่ยงอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายต่อสาธารณะได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนต่อไป

ปริญญา/ข่าว

************************************

 

หนังสือพิมพ์ อีเล็กทรอนิก ชลบุรีนิวส์.คอม www.chonburinews.com
เลขที่ 18/8 หมู่ 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
E-Mail : voonvaytv9@hotmail.com, voonvaytv9@gmail.com โทร. 086 - 8153232 , ( 038 ) 772887 แฟกซ์ ( 038 ) 327975
Webmaster by mernsai@gmail.com Tel 088 - 2200219 All site contents copyright © 2008