วันจันทร์ ที่ 21 เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2562 เวลา 02:18:43 จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ 12135430 ครั้ง
** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ข่าวสารส่วนภูมิภาคที่ทันเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง **
ชลบุรี
ดูหนัง
ฟังเพลง
  แกรมมี่
บริการข้่อมูลด
  ตรวจผลสลากกินแบ่ง
  ตรวจผลสลากออมสิน
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เวปไซต์ น่าสนใจ
ดูทีวีออนไลน์
  หลากหลายช่อง (เลือก
หนังสือพิมพ์
  คมชัดลึก
  ข่่าวสด
  บ้านเมือง
  แนวหน้า
  ไทยโพสต
  ฐานเศรษฐกิจ
  ประชาชาต
  ข่าวย่อย
 

          วัฒนธรรมชลบุรี จัดโครงการธรรมสัญจร
เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 61 นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการธรรมสัญจร (ธรรมะอารมณ์ดี) ณ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดโครงการธรรมสัญจร (ธรรมะอารมณ์ดี) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาและฟังธรรมที่เป็นประโยชน์ สามารถน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาพัฒนาจิตใจ ซึ่งเป็นการสร้างคนดีมีคุณภาพให้กับสังคมปละประเทศชาติต่อไป

นางอรวรรณ แสงหอย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมพุทธศักราชสองพนห้าร้อยหกสิบเอ็ด แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนมธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่นนั้นๆ

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นโครงการจัดโครงการธรรมสัญจร (ธรรมะอารมณ์ดี) ซึ่งได้นิมนต์พระมหาอุดลย์ เขมปัญโญ และพระมหาสุรชาติ จารุวังใส จากวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นพระวิทยากรบรรยายธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จำนวน 548 คน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาและฟังธรรมที่เป็นประโยชน์ สามารถน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาพัฒนาจิตใจ ซึ่งเป็นการสร้างคนดีมีคุณภาพให้กับสังคมปละประเทศชาติต่อไป

นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด ปรานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองชลบุรี กล่าวว่า เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและหลากหลาย อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีข้อมูลข่าวสารต่างๆ แพร่หลายอย่างรวดเร็ว ทำให้แนวคิด วิถีชีวิต และค่านิยมของบุคคลในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ที่ให้ความสำคัญกับวัตถุนิยมจนละเลยสิ่งดีงามและความเป็นไทย การส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม บนพื้นฐานค่านิยมที่ พึงประสงค์ และมีจิตสำนึกที่งามตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทยต่อไป



สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ชลบุรี

 

หนังสือพิมพ์ อีเล็กทรอนิก ชลบุรีนิวส์.คอม www.chonburinews.com
เลขที่ 18/8 หมู่ 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
E-Mail : voonvaytv9@hotmail.com, voonvaytv9@gmail.com โทร. 086 - 8153232 , ( 038 ) 772887 แฟกซ์ ( 038 ) 327975
Webmaster by mernsai@gmail.com Tel 088 - 2200219 All site contents copyright © 2008