วันจันทร์ ที่ 21 เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2562 เวลา 02:20:10 จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ 12135440 ครั้ง
** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ข่าวสารส่วนภูมิภาคที่ทันเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง **
ชลบุรี
ดูหนัง
ฟังเพลง
  แกรมมี่
บริการข้่อมูลด
  ตรวจผลสลากกินแบ่ง
  ตรวจผลสลากออมสิน
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เวปไซต์ น่าสนใจ
ดูทีวีออนไลน์
  หลากหลายช่อง (เลือก
หนังสือพิมพ์
  คมชัดลึก
  ข่่าวสด
  บ้านเมือง
  แนวหน้า
  ไทยโพสต
  ฐานเศรษฐกิจ
  ประชาชาต
  ข่าวย่อย
 

          จังหวัดชลบุรี โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและกำหนดออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี เป็นประจำทุกวันพุธที่ ๓ ของเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกล ได้รับบริการจากหน่วยราชการ สำหรับในเดือนธันวาคมนี้ ได้กำหนดออกหน่วยที่ ในวันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐น. ณ โรงเรียนบ้านชลอด หมู่๑ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีสำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน แนะนำตัวและกล่าวการให้บริการของหน่วยงานตนเอง คนละประมาณ ๒ นาที นายอำเภอกล่าวต้อนรับ และแนะนำหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกล่าวรายงาน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวปราศรัยและพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ๒๐ทุนๆละ ๑,๐๐๐ บาท มอบอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องใช้ให้นักเรียน จำนวน ๑๐ ราย โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จากนั้นเป็นการมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย จำนวน ๑๐ ทุนๆละ ๒,๐๐๐ บาท มอบเงินสงเคราะห์คนพิการ จำนวน ๕ ทุน ๆละ ๒,๐๐๐ บาท และมอบเงินสงเคราะห์คนพิการ จำนวน ๕ ราย ๆละ ๒,๐๐๐ บาท และนายกเหล่ากาชาดพร้อมคณะกรรมการกาชาด มอบจักรยาน จำนวน ๑๕ คัน และมอบถุงยังชีพ จำนวน ๒๐๐ ถุงปริญญา/ข่าว********************************ชลบุรี ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ตลาด ถนนไร้เงินสดนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e - Payment) ซึ่งเป็นนโยบายที่ไม่ให้มีการใช้เงินสดหรือเช็ค อีกทั้งการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็มีการพัฒนาหลานรูปแบบ เช่น การชำระเงินผ่านเครื่อง EDC หรือชำระเงินผ่าน QR Code หรืออื่นๆ ที่เป็นระบบอีเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ค้าและผู้ซื้อกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง ได้ร่วมกับสนับสนุนนโยบายของรัฐ โดยกำหนดให้จังหวัดต้องจัดให้มีตลาด ถนนไร้เงินสด อย่างน้อย ๑ แห่ง เพื่อเป็นการลดการใช้เงินสด อันเป็นการช่วยประเทศ การประหยัดต้นทุนการบริหารเงินสด ผู้ค้าได้รับความสะดวกไม่ต้องเสียเวลานับเงินหรือทอนเงิน และช่วยป้องกันการถูกจี้ปล้น ถูกขโมย ส่วนผู้ซื้อสินค้าก็ไม่ต้องพกเงินสดและไม่ต้องถอนเงินสดจากธนาคารซึ่งทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้รับความสะดวกรวดเร็วในการชำระค่าสินค้าสำหรับจังหวัดชลบุรี โดยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชลบุรี (หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค) ได้พิจารณาเลือก “ตลาดโต้รุ่งหน้าศาล” เป็นตลาดไร้เงินสด ด้วยการรับชำระค่าสินค้าผ่าน QR Code ทั้งนี้ เพื่อให้การค้าขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว มีความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปปริญญา/ข่าว*********************************ชลบุรี เตรียมพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกครันนายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีของประเทศไทย มีสภาพอากาศแห้งแล้ง มีลมกระโชกแรง ประกอบกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศของโลกอันเป็นผลเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศป่าไม้ ซึ่งมีสาเหตุจากการประกอบอาชีพหาของป่า ล่าสัตว์ การทำเกษตรกรรมใกล้พื้นที่ป่า และการเผาในที่โล่ง ในพื้นที่ชุมชน และในพื้นที่การเกษตร จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าและหมอกควันได้ง่ายจังหวัดชลบุรี ได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน รวมทั้งการให้การช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย การประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์ ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชลบุรีขึ้น โดยใช้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หากพบเห็นไฟป่า หมอกควัน หรือไฟไหม้ริมถนน โปรดแจ้งมาที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ – ๒๗๘๐๓๑ – ๒ปริญญา/ข่าว*************************************กสทช. ขยายระยะเวลารอบที่ ๒ ให้ประชาชนแลกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ ได้ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๑นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ขยายระยะเวลารอบที่ ๒ ให้ประชาชนที่ได้รับหนังสือแจ้งสิทธิ์จากสำนัก กสทช. ว่าเป็นครัวเรือนที่มีสิทธิ์ได้รับคูปองดิจิตอลที่สามารถนำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปแลกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ ได้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จากเดิมที่สามารถรับสิทธิ์แลกได้แค่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามที่สำนัก กสทช. ได้ขยายระยะเวลาการแลกในรอบแรกทั้งนี้ เหตุผลที่สำนักงาน กสทช. ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์รอบ ๒ เนื่องจากที่ผ่านมาทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่เป็นผู้นำส่งหนังสือแจ้งสิทธิ์ให้กับประชาชน ในการส่งหนังสือแจ้งสิทธิ์ดังกล่าวยังถึงมือจำนวนน้อย ทำให้ประชาชนไม่รับรู้ถึงสิทธิ์การได้รับคูปองทีวีดิจิตอลของตนเอง แต่ในช่วง ๒ – ๓ เดือนที่ผ่านมา กสทช. ได้มีการประชุมร่วมกับตัวแทนจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และได้ทำการส่งหนังสือแจ้งสิทธิ์ไปยังประชาชนอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้ประชาชนได้รับหนังสือแจ้งสิทธิ์ดังกล่าวแล้ว ทำให้มีความตื่นตัว ที่จะมาใช้สิทธิ์แลกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์เพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบทีวีดิจิตอล ก่อนที่จะมีการยุติทีวีแอนะล็อก สำนักงาน กสทช. จึงได้ขยายระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ออกไปอีก ๓ เดือนนายฐากร กล่าวว่า การขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์รอบ ๒ นี้เฉพาะครัวเรือน ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑. ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์แจกคูปองครั้งแรก แต่ไม่ได้รับคูปองดังกล่าว (เฉพาะที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งคืนสำนักงาน กสทช.) ๒. ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านและเจ้าบ้านซึ่งมีขึ้นหลังวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗นี้ ๓. ครัวเรือนที่ไม่ทะเบียนบ้านและมีผู้อยู่อาศัยแต่ไม่มีเจ้าบ้าน และ ๔. ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวและมีเจ้าบ้านสำหรับการขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ครั้งนี้เป็นการขยายระยะเวลาครั้งสุดท้าย โดยจะขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ออกไปอีก 3 เดือน เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสแลกคูปองทีวีดิจิตอลโดยนำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปใช้สิทธิ์ ณ จุดบริการที่เข้าร่วมโครงการ หรือจะใช้บริการลงทะเบียนแบบเลือกรุ่นกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ออกให้ถึงที่พักอาศัยของประชาชน โดยสามารถเลือกยี่ห้อหรือรุ่นและนำกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์กลับบ้านได้ทันทีประชาชนท่านใดมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน กสทช Call Center ๑๒๐๐ แล้วกดโทรออก แล้วกดเลข ๙ โทรฟรีทุกเครือข่ายปริญญา/ข่าว********************************************พช. จำหน่ายแก้วน้ำ เพื่อสมบททุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯนายบำรุง เนียมนาค ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทำชุดแก้วน้ำเซรามิค จำนวน ๑๕,๐๐๐ ชุด ราคาชุดละ ๒๐๐ บาท เพื่อจำหน่ายหารายได้สมทบเข้ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนำเงินไปช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสในชนบทอีกด้วยขอเชิญผู้สนใจสามารถสั่งจอง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาการจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ – ๒๘๔๓๔๙ปริญญา/ข่าว**************************************ชลบุรี จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนทั่วไปนายบำรุง เนียมนาค ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี โดยท่องเทียวและกีฬาจังหวัดชลบุรี จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยจะดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดชลบุรี เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชลบุรี ได้มีการเล่นกีฬาฟุตบอลร่วมกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลในระดับรากหญ้าให้มีมาตรฐานสูงขึ้นสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๖ รุ่น ได้แก่ อายุ ๑๒ ปี (ชาย – หญิง) อายุ ๑๔ ปี (ชาย – หญิง) อายุ ๑๘ ปี (ชาย – หญิง) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ – ๒๗๔๒๘๔ หรือดาว์นโหลดเอกสารทางเว็บไซต์ได้ที่ http//:www.chonburimots.go.thปริญญา/ข่าว**********************************************ชลบุรี จัดการแข่งขันฟุตบอลสีสันตะวันออก ครั้งที่ ๘นายบำรุง เนียมนาค ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท เปิดรับสมัครทีมนักฟุตบอลเข้าแข่งขันฟุตบอลพัฒนาอุตสาหกรรมคัพ ครั้งที่ 8 แล้ว ซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 17 มิถุนายน 2561 ณ สนาม เดอะ พัฒนาสเตเดียม พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้จะเปิดรับสมัครเพียง 32 ทีม ชิงเงินรางวัลจากการแข่งขันมูลค่ารวมสูงถึงกว่า 2 แสนบาท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://industrialcup.com หรือเพจhttps://www.facebook.com/industrycupfootball หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 083 260 9819ปริญญา/ข่าว******************************************สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ จัดโครงากรประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเชิงคุณภาพนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี ๒๕๖๑ เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี ๒๕๖๑ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ในรูปแบบกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมประชาธิปไตยแก่เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปอย่างเป็นรูปธรรม ตอลดจนสร้างความเข้าใจในการส่งผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตยอีกด้วยสำหรับกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการสัมมนาในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งจัดสัมมนาในระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมพาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดน กรุงเทพมหานครส่วนการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ผู้เข้าประกวดส่งผลงานเข้าประกวดได้ ๑ ทีมต่อ ๑ ผลงาน และต้องจัดทำเป็นรูปเล่ม หรือวีดิทัศน์ประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งกรอกเอกสารประกอบการพิจารณาตามแบบที่คณะกรรมการฯ กำหนด ในครบถ้วน พร้อมส่งอีเมล์มาที่ democinnovation@gmail.com หรือส่งไปรษณีย์ ที่กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ ๒ ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ – ๒๔๔๒๕๑๕ – ๑๖ หรือ ๐๒ – ๒๒๔๔๒๕๒๒ปริญญา/ข่าว*********************************ชลบุรี สรุปผลการดำเนินงาน 7 วัน อันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี ตามที่จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลบปีใหม่ มีเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการในการสร้างความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน สามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (Admit)สำหรับการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในครั้งนี้ ได้เกิดอุบัติเหตุจำนวน ๑๒ ครั้ง มีผู้เสียชีวิต ๔ ราย เป็นชาย ๔ ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๑๒ ราย เป็นชาย ๖ ราย และหญิง ๖ ราย สาเหตุส่วนใหญ่เมาสุรา ส่วนยานพาหนะเป็นรถมอเตอร์ไซต์ และในการปฏิบัติการครั้งนี้ได้ตรวจยานพาหนะชนิดต่างๆ ตามมานการ ๓ม ๒ข ๑ร + ๔ จำนวน ๑๒๔,๓๑๓ คัน โดยตรวจยานพาหนะส่วนบุคคลจำนวน ๑๐๐,๑๘๗ คัน เป็นรถมอเตอร์ไซต์ ๔๐,๓๑๐ คัน รถปิคอัพ จำนวน ๒๒,๑๒๘ คัน รถเก๋ง จำนวน ๒๐,๙๗๓ คัน รถอเนกประสงค์ (SUV) จำนวน ๑๐,๒๙๒ คัน และรถตู้ จำนวน ๖,๔๘๔ คัน ส่วนชนิดรถโดยสารสาธารณะได้เรียกตรวจ จำนวน ๑๙,๗๕๘ คัน เป็นรถมอเตอร์ไซต์ จำนวน ๕,๕๑๑ คัน รถแท็กซี่ จำนวน ๓,๗๑๐ คัน รถตู้ จำนวน ๔,๘๒๒ คัน รถโดยสารสามล้อ จำนวน ๖๐๖ คัน รถโดยสารสี่ล้อ จำนวน ๒,๙๒๒ คัน รถโดยสารหกล้อขึ้นไป จำนวน ๑,๑๘๗ คันและได้ดำเนินคดีตามมาตรการดังกล่าว จำนวน ๔๘,๘๕๗ คัน แยกเป็นไม่สวมหมวกนิรภัย จำนวน ๑๑,๒๖๔ ราย มอเตอร์ไซต์ไม่ปลอดภัย จำนวน ๔,๕๐๔ ราย เมาสุรา จำนวน ๙๗๑ คัน ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จำนวน ๕,๓๔๔ ราย ไม่มีใบขับขี่ จำนวน ๑๑,๑๘๙ คัน ขับรถใช้ความเร็วเกินกำหนด จำนวน ๓,๗๐๘ คัน ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ จำนวน ๓,๙๒๑ คัน ขับรถย้อนศร จำนวน ๓,๑๓๖ คัน แซงในที่คับขัน จำนวน ๒,๕๐๘ คัน และใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถ จำนวน ๒๓๑๒ คันส่วนการจราจรทางน้ำ มีเจ้าหน้าคอยตรวจและให้คำแนะนำ จำนวน ๗๕ คนต่อวัน และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ ใช้บริการ จำนวน ๑๖๕,๒๓๗ ราย ซึ่งบริการท่าเรือจรินทร์ จำนวน ๑๔,๕๒๘ คน ท่าเรือเกาะสีชัง จำนวน ๑๕,๗๔๘ คน ท่าเรือพัทยาใต้ จำนวน ๖๕,๑๗๐ คน ท่าเรือเกาะล้าน จำนวน ๖๙,๗๘๔ คน ไม่มีอุบัติเหตุทางน้ำนอกจากนี้ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการยึดรถตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน ๒,๐๑๖ คัน เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน ๘๒ คัน รถจักยานยนต์ จำนวน ๔๑๐ คัน และรถอื่นๆ จำนวน ๑ คัน ยึดใบอนุญาตขับขี่ จำนวน ๗๔๕ ราย เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน ๓๒๑ ราย รถจักรยานยนต์ จำนวน ๔๒๓ ราย อื่นๆ ๑ ราย โดยส่งดำเนินคดีรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน ๙๑ ราย รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑๘๗ คันนายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต่อไปอีกว่า ในปีนี้จังหวัดได้มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บลดลงไปมากกว่าปีที่แล้ว จังหวัดชลบุรีเป็นประตูสู่ภาคตะวันออก มีประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก ในการนี้จังหวัดชลบุรีจะดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติภัยทั้งทางและทางน้ำ ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือที่ไม่ใช้ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดติดต่อกันหลายๆวันอีกด้วยปริญญา/ข่าว

 

หนังสือพิมพ์ อีเล็กทรอนิก ชลบุรีนิวส์.คอม www.chonburinews.com
เลขที่ 18/8 หมู่ 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
E-Mail : voonvaytv9@hotmail.com, voonvaytv9@gmail.com โทร. 086 - 8153232 , ( 038 ) 772887 แฟกซ์ ( 038 ) 327975
Webmaster by mernsai@gmail.com Tel 088 - 2200219 All site contents copyright © 2008