วันจันทร์ ที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2562 เวลา 19:59:19 จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ 12190779 ครั้ง
** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ข่าวสารส่วนภูมิภาคที่ทันเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง **
ชลบุรี
ดูหนัง
ฟังเพลง
  แกรมมี่
บริการข้่อมูลด
  ตรวจผลสลากกินแบ่ง
  ตรวจผลสลากออมสิน
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เวปไซต์ น่าสนใจ
ดูทีวีออนไลน์
  หลากหลายช่อง (เลือก
หนังสือพิมพ์
  คมชัดลึก
  ข่่าวสด
  บ้านเมือง
  แนวหน้า
  ไทยโพสต
  ฐานเศรษฐกิจ
  ประชาชาต
  ข่าวย่อย
 

           ชลบุรี จัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ครั้งที่2 ภาคกลาง


เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 61 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ครั้งที่2 ภาคกลาง ณ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “พลังสื่อภาคกลาง พลังสร้างสรรค์สังคม” เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายที่ทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคกลางทั้ง 26 จังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมในเวทีนี้ เพื่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสนับสนุน ส่งเสริม และเชิดชูผลงาน องค์กร บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สำหรับการจัดงานในวันนี้เป็นขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกัน โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ วางบทบาทตนเองในที่ไปเสริมพลังภาคีต่างๆ เป็นเหมือนคนประสาน คนที่คอยสนับสนุน คอยส่งเสริม เอื้อให้กับการทำงานของภาคีต่างๆ การที่ออกสู่ภูมิภาคครั้งนี้ เพราะต้องการเห็นภาคีในส่วนภูมิภาคมีการทำงานในเรื่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การทำงานในเรื่องการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่ออยู่บางแล้ว หรือทำอยู่แล้ว ได้มีโอกาสรวมพลังและขับเคลื่อนงานร่วมกัน และการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเชิดชูผู้ผลิตหรือพัฒนาสื่อที่อยู่ในส่วนภูมิภาค ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในภาคการศึกษา ภาควิชาการ หรือฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน ก็สามารถคัดสรรและเลือกตัวอย่างสื่อดีๆ ในพื้นที่ในท้องถิ่นได้ดี และเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ทึกคนเข้ามาร่วมกันทำให้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นไป

นายภคัรธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ในยุคการสื่อสารไร้พรหมแดน ทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ สื่ออิทธิพลต่อการรับรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของคนในสังคม รวมถึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม และวิถีชีวิตมากขึ้นเรื่องๆ การส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันและมีวิจารณญาณในการบริโภคสื่อและมีภูมิคุ้มกัน รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา ทุกวัฒนธรรม ให้มีมากขึ้นในสังคมมีความสำคัญยิ่ง

สำหรับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนั้น ไม่สามารถทำได้เลย หากปราศจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของคนในสังคมจากทุกภาคส่วน และทุกภูมิภาคในประเทศไทย งานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ครั้งที่2 ภาคกลาง ในวันนี้เป็นงานสำคัญที่สร้างปรากฏการณ์การรวมตัวหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อพื้นบ้าน สื่อวัฒนธรรม สื่อมวนชน และสื่อทุกแขนง สร้างสรรค์ในสับคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมกันขับเคลื่อนประเทศก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ มีความมั่งคงเป็นปึกแผ่นท่านกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมในยุคประเทศไทย 4.0


สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ชลบุรี

 

หนังสือพิมพ์ อีเล็กทรอนิก ชลบุรีนิวส์.คอม www.chonburinews.com
เลขที่ 18/8 หมู่ 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
E-Mail : voonvaytv9@hotmail.com, voonvaytv9@gmail.com โทร. 086 - 8153232 , ( 038 ) 772887 แฟกซ์ ( 038 ) 327975
Webmaster by mernsai@gmail.com Tel 088 - 2200219 All site contents copyright © 2008