วันอังคาร ที่ 25 เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2562 เวลา 06:42:13 จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ 12540002 ครั้ง
** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ข่าวสารส่วนภูมิภาคที่ทันเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง **
ชลบุรี
ดูหนัง
ฟังเพลง
  แกรมมี่
บริการข้่อมูลด
  ตรวจผลสลากกินแบ่ง
  ตรวจผลสลากออมสิน
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เวปไซต์ น่าสนใจ
ดูทีวีออนไลน์
  หลากหลายช่อง (เลือก
หนังสือพิมพ์
  คมชัดลึก
  ข่่าวสด
  บ้านเมือง
  แนวหน้า
  ไทยโพสต
  ฐานเศรษฐกิจ
  ประชาชาต
  ข่าวย่อย
 

           วันแห่งเกียรติยศนาวิกโยธินประดับยศนายทหารสัญญาบัตร 46 นาย

วันนี้ 8 ม.ค.62 พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มาเป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ เข้าร่วมแสดงความยินดี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติยศนายทหารพุทธศักราช 2479 และคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 281/60 ลง 27 พฤษภาคม พุทธศักราช 2560 มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการทหารเรือ ทำการแทนและสั่งการในนามของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ฉะนั้น จึงให้เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพเรือ ผู้ที่คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการ พุทธศักราช 2541 โดยเป็นว่าที่ นาวาโท 5 นาย ว่าที่นาวาตรี 32 นาย และว่าที่เรือเอก 9นาย

พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ กล่าวว่า การที่ทหารทุกนายได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เนื่องมาจากที่ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เอาใจใส่ต่อหน้าที่การงาน ขยันศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ จึงทำให้ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และเมื่อได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นแล้ว หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทางราชการมอบให้ก็จะสูงตามไปด้วย จึงอยากให้ทหารทุกนายหมั่นศึกษาหาความรู้ ความชำนาญ เพื่อนำมาพัฒนาตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ทางราชการมอบให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ


เมื่อวันที่ 8 ม.ค.62 พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มาเป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ เข้าร่วมแสดงความยินดี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติยศนายทหารพุทธศักราช 2479 และคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 281/60 ลง 27 พฤษภาคม พุทธศักราช 2560 มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการทหารเรือ ทำการแทนและสั่งการในนามของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ฉะนั้น จึงให้เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพเรือ ผู้ที่คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการ พุทธศักราช 2541 โดยเป็นว่าที่ นาวาโท 5 นาย ว่าที่นาวาตรี 32 นาย และว่าที่เรือเอก 9นาย

พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ กล่าวว่า การที่ทหารทุกนายได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เนื่องมาจากที่ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เอาใจใส่ต่อหน้าที่การงาน ขยันศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ จึงทำให้ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และเมื่อได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นแล้ว หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทางราชการมอบให้ก็จะสูงตามไปด้วย จึงอยากให้ทหารทุกนายหมั่นศึกษาหาความรู้ ความชำนาญ เพื่อนำมาพัฒนาตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ทางราชการมอบให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ

 

หนังสือพิมพ์ อีเล็กทรอนิก ชลบุรีนิวส์.คอม www.chonburinews.com
เลขที่ 18/8 หมู่ 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
E-Mail : voonvaytv9@hotmail.com, voonvaytv9@gmail.com โทร. 086 - 8153232 , ( 038 ) 772887 แฟกซ์ ( 038 ) 327975
Webmaster by mernsai@gmail.com Tel 088 - 2200219 All site contents copyright © 2008