วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2563 เวลา 15:44:22 จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ 13362374 ครั้ง
** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ข่าวสารส่วนภูมิภาคที่ทันเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง **
ชลบุรี
ดูหนัง
ฟังเพลง
  แกรมมี่
บริการข้่อมูลด
  ตรวจผลสลากกินแบ่ง
  ตรวจผลสลากออมสิน
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เวปไซต์ น่าสนใจ
ดูทีวีออนไลน์
  หลากหลายช่อง (เลือก
หนังสือพิมพ์
  คมชัดลึก
  ข่่าวสด
  บ้านเมือง
  แนวหน้า
  ไทยโพสต
  ฐานเศรษฐกิจ
  ประชาชาต
  ข่าวย่อย
 

           Dek ไอที และบริหาร ม.ศรีปทุม ชลบุรี สุดยอด คว้า 4 รางวัล จากโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย (Me Thai Contest 2019)


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คว้า 4 รางวัลจากโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย ในหัวข้อ “จิตอาสา สืบสาน รักษา และต่อยอด การทำความดีเพื่อแผ่นดิน”และค่านิยมไทย 12 ประการ การแข่งขันในครั้งนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัล Popular Vote ประเภทสื่อดิจิทัล และคณะบริหารธุรกิจ คว้า 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best of the best ประเภทโครงการต้นแบบ ทีม มิโดะริยาเนะ ได้รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี , รางวัล ขวัญใจมหาชน ทีม Spuc Dek บริหาร และรางวัลระดับดีเด่น ทีม Spuc Dek บริหาร

การจัดกิจกรรมโครงการต้นแบบส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย 12 ประการนำไปสู่การปฏิบัติ และการสร้างสื่อดิจิทัล เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ศึกษารวบรวมองค์ความรู้ในสังคมไทยและประมวลผลเผยแพร่ต่อสาธารณะในรูปแบบของโครงการกิจกรรมและสื่อดิจิทัล ซึ่งจะเป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการรณรงค์ให้บุคคลทั่วไปทราบถึงความสำคัญของการร่วมสร้างชุมชน ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา สืบสาน รักษา และต่อยอดการทำดีเพื่อแผ่นดิน” แห่งความสามัคคีและมีคุณธรรมเพื่อถวายแด่พ่อของแผ่นดิน และนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป สถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 13 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย สำนักงานวิจัยและพัฒนาทางทหารกองทัพบก มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตระหนักถึงความสำคัญและการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีความรัก ความสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมไทย ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตของคนในบุคคลที่เป็นต้นแบบของชาติ รวมทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาทำให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และร่วมกันรักษาสิ่งที่ดีงามในชาติของตนให้คงอยู่ตลอดไป ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2562


อนุพัฒน์ เพชรอำไพ(โบ๊ท)

สำนักประชาสัมพันธ์และการตลาด ม.ศรีปทุม ชลบุรี

 

หนังสือพิมพ์ อีเล็กทรอนิก ชลบุรีนิวส์.คอม www.chonburinews.com
เลขที่ 18/8 หมู่ 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
E-Mail : voonvaytv9@hotmail.com, voonvaytv9@gmail.com โทร. 086 - 8153232 , ( 038 ) 772887 แฟกซ์ ( 038 ) 327975
Webmaster by mernsai@gmail.com Tel 088 - 2200219 All site contents copyright © 2008