วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2563 เวลา 16:30:21 จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ 13362605 ครั้ง
** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ข่าวสารส่วนภูมิภาคที่ทันเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง **
ชลบุรี
ดูหนัง
ฟังเพลง
  แกรมมี่
บริการข้่อมูลด
  ตรวจผลสลากกินแบ่ง
  ตรวจผลสลากออมสิน
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เวปไซต์ น่าสนใจ
ดูทีวีออนไลน์
  หลากหลายช่อง (เลือก
หนังสือพิมพ์
  คมชัดลึก
  ข่่าวสด
  บ้านเมือง
  แนวหน้า
  ไทยโพสต
  ฐานเศรษฐกิจ
  ประชาชาต
  ข่าวย่อย
 

           คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดหนัก จัดเต็มจริงๆกับการแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และการท่องเที่ยว ระดับมัธยมศึกษา/ ปวช./เทียบเท่า ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และการท่องเที่ยว ระดับมัธยมศึกษา/ ปวช./เทียบเท่า ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ระโหฐาน ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธี โดยวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการท่องเที่ยว และเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและเทียบเท่าในเขตภาคตะวันออกมีความตระหนักในการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ การจัดกิจกรรมเป็นการจัดประกวดทักษะทางวิชาการ 3 ด้านสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า โดยมีรายการแข่งขันดังนี้ 1. การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ English Spelling Bee ประเภททีมๆ ละ 2 คน 2. การแข่งขันทักษะภาษาจีน Chinese Spelling Bee ประเภททีมๆ ละ 2 คน 3. การแข่งขันตอบคำถามด้านการท่องเที่ยว ภายใต้หัวข้อ “ท่องเที่ยวเมืองรอง ใครๆ ก็รู้” ประเภททีมๆ ละ 2 คน

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศไทยที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในหลากหลายสาขาให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ สามารถประยุกต์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณธรรม และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ ทั้งนี้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ การสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนในฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับสำหรับคนทุกเพศทุกวัยและผู้ปฏิบัติงานทุกอาชีพ แต่อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการใช้ภาษาภาษาอังกฤษและภาษาจีนของคนไทยยังอยู่ในระดับที่ต่ำ โดยเฉพาะภาษาจีนมีคนไทยจำนวนน้อยมากที่สื่อสารได้ ถ้ามองถึงการเจริญเติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศจีนในประเทศไทย เราจะเห็นว่าว่าประเทศไทยต้องผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านภาษาจีนอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงานและเกิดประโยชน์กับประเทศไทยมากที่สุด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทยมาโดยตลอด และยังเป็น 1 ใน 5 ของอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ที่รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอย่างเต็มที่อีกด้วย นอกจากนี้ MICE ซึ่งย่อมาจาก Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions ยังมีบทบาทสำคัญกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ประเทศไทยถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดงานระดับนานาชาติ ซึ่งสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมากมายเช่นเดียวกัน จึงถือเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่ควรต้องผลิตบัณฑิตออกมาปฏิบัติงานอย่างเร่งด่วน เพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จึงได้เปิดสอนใน 3 สาขาวิชา ดังนี้ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (English for Business Communication) ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ (Chinese for Business Communication) และการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ (Tourism and MICE Management) ซึ่งทั้งสามสาขาวิชาได้ร่วมมือกับสถานประกอบการจำนวนมากในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและการท่องเที่ยว โดยมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก อาทิ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่าและครูอาจารย์จากโรงเรียนในเขตภาคตะวันออก นักศึกษาและคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ผู้สนใจทั่วไป โดยพิธีมอบรางวัล ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เป็นผู้มอบรางวัล ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ English Spelling Bee รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค), รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1 ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบางละมุง 1, รางวัลชมเชย โรงเรียนบางละมุง 2 ,โรงเรียนสิงห์สมุทร 2 ,โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม และโรงเรียนชลราษฎรอำรุง การแข่งขันทักษะภาษาจีน Chinese Spelling Bee รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนชลกันยานุกูล , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” และโรงเรียนชลราษฎรอำรุง , รางวัลชมเชย โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนนวมินราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ , โรงเรียนชลราษฎรอำรุง , โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 2 การแข่งขันตอบคำถามด้านการท่องเที่ยว ภายใต้หัวข้อ “ท่องเที่ยวเมืองรอง ใครๆ ก็รู้” ไก้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง , รางวัลชมเชย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 1 และโรงเรียนสิงห์สมุทร วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมศรีสุข อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีอนุพัฒน์ เพชรอำไพ(โบ๊ท)

สำนักประชาสัมพันธ์และการตลาด ม.ศรีปทุม ชลบุรี

 

หนังสือพิมพ์ อีเล็กทรอนิก ชลบุรีนิวส์.คอม www.chonburinews.com
เลขที่ 18/8 หมู่ 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
E-Mail : voonvaytv9@hotmail.com, voonvaytv9@gmail.com โทร. 086 - 8153232 , ( 038 ) 772887 แฟกซ์ ( 038 ) 327975
Webmaster by mernsai@gmail.com Tel 088 - 2200219 All site contents copyright © 2008