วันพฤหัสบดี ที่ 04 เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2564 เวลา 07:40:56 จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ 13512469 ครั้ง
** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ข่าวสารส่วนภูมิภาคที่ทันเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง **
ชลบุรี
ดูหนัง
ฟังเพลง
  แกรมมี่
บริการข้่อมูลด
  ตรวจผลสลากกินแบ่ง
  ตรวจผลสลากออมสิน
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เวปไซต์ น่าสนใจ
ดูทีวีออนไลน์
  หลากหลายช่อง (เลือก
หนังสือพิมพ์
  คมชัดลึก
  ข่่าวสด
  บ้านเมือง
  แนวหน้า
  ไทยโพสต
  ฐานเศรษฐกิจ
  ประชาชาต
  ข่าวย่อย
 

          งานประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2
โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ชบ.3027 แยก ทล.331-บ.ระเวิง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 ระดับชุมชน จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563
เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง โดยมีนายคีรี ศรีวิเชียร นายช่างโยธาอาวุโส นายนนทวัต ยอดดำเนิน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท นายคลังวิชญ์ อุทัยเรือง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทบางละมุงจังหวัดชลบุรี นายธงไชย สว่างอารมณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ผู้นำชุมชน ผู้แทนภาคองค์กรเอกชนและประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น96คน
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยและยินดีให้การสนับสนุนกับโครงการนี้ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการเดินทาง และเพื่อความเจริญเติบโต การพัฒนาของจังหวัดชลบุรีโดยมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและการพัฒนาโครงการ
ข้อเสนอแนะ-ข้อคิดเห็นต่อโครงการ คำชี้แจง
- ประชาชนต้องการทราบว่าแนวก่อสร้างโครงการจะ กระทบกับที่ดินแปลงใดบ้างและมีพื้นที่ถูกเวนคืนเป็นจำนวนเท่าไหร่ - ผลกระทบด้านที่ดิน จะมีการตรวจสอบและชี้แจงในขั้นตอนการสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- เสนอให้มีการชดเชยค่าเสียโอกาสในการทำธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน - การชดเชยค่าเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์พ.ศ.2562
- ทบทวน รูปแบบของจุดกลับรถทั้ง 2 ด้าน ให้มีความสะดวก ลดอุบัติเหตุ และสามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต - ทางโครงการฯรับไว้พิจารณาออกแบบให้มีความเหมาะสมต่อไป
- การก่อสร้างโครงการฯ ควรดำเนินการก่อสร้างให้รวดเร็ว เกิดผลกระทบกับชุมชนน้อยที่สุด และเพิ่มงบประมาณในการก่อสร้างทางเบี่ยง ทางเลี่ยง การจราจรระหว่างการก่อสร้าง - การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับแผนงานและงบประมาณของกรมทางหลวงชนบท
- ออกแบบสะพานลอยคนเดินข้ามสำหรับผู้สัญจรทางเท้าบริเวณแหล่งชุมชน ให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก - ทางโครงการฯรับไว้พิจารณาออกแบบให้มีความเหมาะสมต่อไป
- การออกแบบควรคำนึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบของประชาชนเป็นสำคัญ - การออกแบบถนนโครงการ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านวิศวกรรมการจราจร ด้านเศรษฐกิจการลงทุนและด้านผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ต้องการให้ออกแบบเป็นโค้งตัว S พร้อมปรับระดับพื้นถนนและทางเข้าบ้าน - ทางโครงการฯรับไว้พิจารณาออกแบบให้มีความเหมาะสมต่อไป


- ควรมีการศึกษาและแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างเป็นระบบโดยรอบพื้นที่ที่แท้จริงของการทำให้การจราจรติดขัด โดยเฉพาะบริเวณสี่แยกสุรศักดิ์ (แยกกำนันเต่า) - การดำเนินโครงการได้มีการศึกษาผลกระทบด้านการจราจรโดยรอบและพื้นที่ใกล้เคียง และมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการจราจร เพื่อให้ทางโครงการฯ นำไปพัฒนาต่อไป
- ต้องการให้ขยายช่องจราจรเป็น 8 ช่องจราจร เพื่อรองรับจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นและให้เกิดผลกระทบกับประชาชนในครั้งเดียว
- ทางโครงการฯรับไว้พิจารณาออกแบบให้มีความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนงานและงบประมาณของกรมทางหลวงชนบท
- ออกแบบป้ายเตือน ไฟฟ้าส่องสว่าง ให้มีความชัดเจน และปลอดภัยในการเดินทาง - การออกแบบ เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบด้านวิศวกรรม และมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทาง และเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบท
- จุดกลับรถ ควรมีความปลอดภัย และรองรับรถยนต์ทุกประเภท - ทางโครงการฯรับไว้พิจารณาออกแบบให้มีความเหมาะสมต่อไป

 

หนังสือพิมพ์ อีเล็กทรอนิก ชลบุรีนิวส์.คอม www.chonburinews.com
เลขที่ 18/8 หมู่ 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
E-Mail : voonvaytv9@hotmail.com, voonvaytv9@gmail.com โทร. 086 - 8153232 , ( 038 ) 772887 แฟกซ์ ( 038 ) 327975
Webmaster by mernsai@gmail.com Tel 088 - 2200219 All site contents copyright © 2008